Liên hệ
Ban tổ chức cuộc thi

Các bạn sinh viên trực thuộc trường Cao đẳng FPT Polytechnic trên toàn quốc nếu có thắc mắc gì liên quan đến cuộc thi vui lòng liên hệ với Bộ môn CNTT cơ sở mình đang theo học.

  • BM CNTT - FPT Polytechnic TP Hồ Chí Minh

  • BM CNTT - FPT Polytechnic Hà Nội

  • BM CNTT - FPT Polytechnic Đà Nẵng

  • BM CNTT - FPT Polytechnic Cần Thơ

  • BM CNTT - FPT Polytechnic Tây Nguyên

  • BM CNTT - FPT Polytechnic Hải Phòng