Giới thiệu Cuộc thi

Cuộc thi Landing Page Hackathon 2023 được tổ chức như thế nào?

Nhằm khích lệ tinh thần tự học trong sinh viên và tạo sân chơi lưu giữa các sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin giữa các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Bộ môn Công Nghệ Thông Tin - trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã tổ chức cuộc thi Landing Page Hackaton 2023.

  • Vòng lập đội (đăng ký): được tổ chức theo cơ sở

  • Vòng loại (nộp bài dự thi online): được tổ chức theo từng cơ sở

  • Vòng bán kết: các bài dự thi từ các cơ sở trên toàn quốc được tập trung và được Ban giám khảo chuyên gia đánh giá và chấm điểm. Công bố sản phẩm đạt yêu cầu tham gia vòng chung kết.

  • Vòng chung kết được tổ chức tại FPT Polytechnic Tây Nguyên

Ban tổ chức cuộc thi Landing Page Hackathon 2023?

Cuộc thi được tổ chức bởi Bộ môn CNTT - Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh.